Disclaimer

Disclaimer voor www.kwekerijhetlutterveld.nl

www.kwekerijhetlutterveld.nl (onderdeel van Kwekerij 't Lutterveld, Kamer van Koophandel: 51120682), verleent u hierbij toegang tot www.kwekerijhetlutterveld.nl en nodigt u uit het aangebodene af nemen.
www.kwekerijhetlutterveld.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kwekerij 't Lutterveld spant zich in om de inhoud van www.kwekerijhetlutterveld.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.kwekerijhetlutterveld.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kwekerij 't Lutterveld.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.kwekerijhetlutterveld.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kwekerij 't Lutterveld.Voor op www.kwekerijhetlutterveld.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kwekerij 't Lutterveld nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kwekerij 't Lutterveld.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kwekerij 't Lutterveld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Volg ons

Kort over ons

Onze kwekerij is gevestigd in het oosten van Nederland. Ons specialisme is het rooien en verplanten van oude fruitbomen. Daarnaast vindt u bij ons een uitgebreid assortiment pioenrozen. We proberen zoveel mogelijk bijzondere rassen te telen. Kwekerij 't Lutterveld levert zowel aan bedrijven als particulieren.

Adresgegevens

Kwekerij 't Lutterveld
Contactpersoon: Stefan Luijmes 
Schuineslootweg 142 a 
7777 ST  Schuinesloot 
T: 06-22136282 
F: 08 4867 2087